plenfrdeptru
FW
Drążenie elektroerozyjne
Matryca formy wtryskowej
Forma rozdmuchowa w trakcie obróbki CNC
Korpus w trakcie obróbki
FW 3
FW 4
FW 00-486
FW-00684
Frezowanie CNC 5-osi
Wycinanie elektroerozyjne
Koła zębate
Korpus
Frezowanie CNC
Forma - pojemnik do kremu
Zamykarka - Forma 6 - krotna
Matryca
Stemple - Wykrojnik
Stemple - Forma wtryskowa
Stemple - Wykrojnik